Gebyr

Et gebyr er betaling for en tjenesteydelse fra en privat virksomhed, f.eks. kontoudskrift fra et pengeinstitut, eller for myndighedsudøvelse e.l. fra det offentlige, f.eks. registrering af et aktieselskab i Erhvervsstyrelsen.

Opkrævning af gebyr for myndighedsudøvelse kan kun ske i henhold til lov. Gebyrets størrelse skal principielt svare til de direkte eller indirekte omkostninger ved den pågældende myndighedshandling. Overstiger betalingen de modsvarende omkostninger, er der ikke længere tale om et gebyr, men om en skat, og beløb eller beregningsmåde skal i så fald fremgå direkte af loven.