Dividende

Dividende er det årlige udbytte der fordeles mellem aktionærerne eller andelshaverne i et selskab.

I et konkursbo er det den procentdel en kreditor uden særlig fortrinsret får udbetalt af sit anmeldte tilgodehavende jf. konkurslovens § 97.