Sydbank

Besøg Sydbanks website: http://www.sydbank.dk/


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Sydbank A/S (NASDAQ OMXSYDB) er Danmarks femtestørste pengeinstitut. Den har hovedsæde i Aabenraa.

Banken blev grundlagt i 1970 ved en fusion af fire lokalbanker:

 • Den Nordslesvigske Folkebank, Aabenraa
 • Graasten Bank, Gråsten
 • Folkebanken for Als og Sundeved, Sønderborg
 • Tønder Landmandsbank, Tønder

Stiftelsen af den sønderjyske regionalbank skulle sikre, at en bank med rod i Sønderjylland havde finansiel styrke, kvalitet og kompetence til at betjene de voksende enheder i erhvervslivet. Siden grundlæggelsen har banken opslugt flere mindre banker.

Banken havde ultimo 2013 i alt 434.000 kunder, hvoraf 37.000 er erhvervskunder. Banken har 97 filialer i Danmark og 5 i Tyskland. Banken har en markedsandel på mellem 6 og 9 pct. Markedsandelen er størst i Region Syddanmark.

Sydbank ejes af 130.000 aktionærer, hvoraf den eneste, der ejer mere end 5 procent er den amerikanske investeringsfond Silchester International Investors LLP, der ejer mere end 10 procent af aktiekapitalen. Frem til 2012 var Nykredit Realkredit storaktionær med omkring 9,40 procent af aktierne, mens også ATP har ejet 5,10 procent af banken.

Historie
1970’erne

I 1970’erne voksede antallet af Sydbank-afdelinger til 50 – alle i Sønderjylland – indtil Sydbank i 1976 gik over Kongeåen og åbnede en afdeling i Fredericia.

1980’erne
I 1980’erne voksede Sydbank stærkt. I 1983 etablerede Sydbank sig på Kgs. Nytorv i København og fusionerede samme år med Århus Bank – og i 1984 med Fynske Bank. Samtidig etablerede banken sig med en afdeling i Flensborg samt datterselskabet SBK-Finans. I 1985 fulgte en afdeling i Hamborg. I 1987 stiftede Sydbank Investeringsforeningen SydInvest, og banken overtog dele af den københavnske 6. Juli Banken, der var gået i betalingsstandsning i marts samme år. I 1988 overtog Sydbank Fællesbanken for Danmarks Sparekassers afdelinger i København. I 1989 købte Sydbank DMK-Holding. Banken gik ud af 1980’erne med en markedsandel på godt 2 procent, 70 afdelinger og 1.400 medarbejdere.

1990’erne
Sydbank fusionerede i 1990 med Sparekassen Sønderjylland. Ved afviklingen af Varde Bank overtog Sydbank med virkning fra 1. januar 1994 de fleste af denne banks aktiviteter, blandt andet 30 vestjyske afdelinger. I maj 1994 købte Sydbank Aktivbanken og dermed 40 østjyske afdelinger fra Topdanmark.

Efter 2000
Efter årtusindskiftet har Sydbank markeret sig om en fremgangsrig, voksende, solid og velindtjenende bank, der nu er næsten landsdækkende. Sydbank overtog Odense-banken Egnsbank Fyn i 2002 og har siden etableret afdelinger i Midtjylland og på Nordsjælland. Desuden åbnede Sydbank i 2002 datterbanken Sydbank (Schweiz) AG i St. Gallen i Schweiz. I 2007 solgte Sydbank DMK-Holding til ebh bank og åbnede en afde-ling i Kiel. I 2008 overtog Sydbank sjællandske bankTrelleborg med hovedsæde i Slagelse. I 2011 har banken åbnet 3 nye afdelinger – en i Hørsholm, samt 2 afdelinger på Amager – den ene på Amagerbrogade, den anden i Dragør.

Sydbank er i dag blandt landets største banker med base i Sønderjylland og hovedsæde i Aabenraa. Banken har en markedsandel i sektoren på omkring 7 procent, cirka 2.600 medarbejdere og mere end 110 afdelinger – heraf tre i Tyskland. Den administrerende direktør er siden 2010 Karen Frøsig, derudover består direktionen af Preben Lund Hansen.

I 2012 overtog Sydbank Tønder Bank, der forinden havde indgivet konkursbegæring som følge af øgede krav til bankens solvens fra Finanstilsynet. I 2013 købte Sydbank DiBa Bank.

SydbankFonden
Sydbank stiftede i 2002 SydbankFonden, der hvert år uddeler millioner af kroner til velgørende, kulturelle og folkelige formål. Blandt andet skænkede SydbankFonden i 2008 bronzeskulpturen ”Myten” – inspireret af myten om Christian II, der ifølge sagnet med en finger skabte en rille i et bord under fangenskab på Sønderborg Slot – til Sønderborg Kommune.

Sydbanks Musikpris
I 2008 indstiftede SydbankFonden ”Sydbanks Musikpris”, som er en af Danmarks største priser til klassisk musik. Ud over en vinder af 50.000 kroner i hvert af de fem landsdelsorkestre får én af vinderne oven i købet 100.000 kroner i den landsdækkende konkurrence. Læs mere på sydbank.dk/musikpris.

Sydbanks udvikling

 • 1970: Sydbank stiftes ved fusion af Den Nordslesvigske Folkebank, Graasten Bank, Folkebanken for Als og Sundeved og Tønder Landmandsbank.
 • 1976: Banken har 50 sønderjyske afdelinger og krydser for første gang Kongeåen med åbningen af en afdeling i Fredericia.
 • 1983: Sydbank åbner på Kgs. Nytorv i København og fusionerer med Århus Bank.
 • 1984: Sydbank fusionerer med Fynske Bank og etablerer afdeling i Flensborg samt datterselskabet SBK-Finans.
 • 1985: Banken åbner en afdeling i Hamborg.
 • 1987: Sydbank stifter Investeringsforeningen SydInvest og overtager dele af den københavnske 6. juli Banken, der er gået i betalingsstandsning i marts samme år.
 • 1988: Sydbank overtager Fællesbankens afdelinger i København.
 • 1989: Banken køber DMK-Holding.
 • 1990: Sydbank fusionerer med Sparekassen Sønderjylland.
 • 1994: Sydbank overtager per 1. januar det meste af Varde Bank, blandt andet 30 vestjyske afdelinger. Samme år køber banken Aktivbank og dermed 40 østjyske afdelinger fra Topdanmark.
 • 2002: Banken overtager Egnsbank Fyn og åbner datterbanken Sydbank AG i St. Gallen i Schweiz.
 • 2007: Sydbank sælger DMK-Holding til ebh bank og åbner en afdeling i Kiel.
 • 2008: Banken overtager sjællandske bankTrelleborg med hovedsæde i Slagelse.
 • 2012: Banken overtager den nødlidende Tønder Bank.
 • 2013: Banken overtager DiBa Bank.

Administrerende direktører
Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


Sydbanks afdeling i Flensborg


Sydbanks afdeling i Viborg, april 2011.

Foto: Lars Schmidt
Sydbank
Sydbank hovedkontor.jpg
Sydbank.svg
Sydbanks hovedsæde i Aabenraa.
Virksomhedsform aktieselskab
Grundlæggelse 1970
Hovedsæde(r) Aabenraa
Nøgleperson(er) Karen Frøsig
(adm. direktør)
Anders Thoustrup
(bestyrelsesformand)
Branche(r) Finans
Slogan(s) Hvad kan vi gøre for dig?
Resultat 187 mio. kr. (2013)
Medarbejdere 2.231 (2013)
Hjemmeside(r) sydbank.dk

Skriv en kommentar