Skjern Bank

Besøg Skjern Banks website: https://www.skjernbank.dk/


Fra https://www.skjernbank.dk/banken:

Fokus på dig – og vi mener det!
Vi er til for dig og din økonomi, og vi glæder os til at hjælpe dig.

Her på siden finder du information om hvem og hvordan du kan komme i kontakt med os. Vi håber du finder hvad du søger – du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os enten på telefonen eller pr. mail. Du finder kontaktoplysninger på en medarbejder nederst på siden.

På gensyn i Skjern Bank

Skjern Banks mission, vision og nøgleværdier
Skjern Banks misssion

 • Skjern Banks mission er at være en selvstændig, troværdig og kompetent samarbejdspartner, for alle vore interessenter
 • For vore kunder – vil vi aktivt og opsøgende afdække finansielle behov og med høj faglig kompetence tilbyde løsninger der skaber merværdi
 • For vore aktionærer – vil vi arbejde for at Skjern Bank giver et konkurrence- dygtigt afkast med udgangspunkt i at banken drives som en sund forretning
 • For vore medarbejdere – skal Skjern Bank opleves som en attraktiv arbejds- plads, hvor sund fornuft er udgangspunkt for trivsel, handlefrihed og personlig udvikling
 • For de lokale samfund – vil vi aktivt leve op til vores sociale ansvarlighed og bidrage aktivt til udviklingen som den lokale bank

Skjern Banks vision

 • Skjern Banks vision er med hele Danmark som virkeområde, at være kendt og respekteret som en moderne finansiel servicevirksomhed, som tilstræber langvarige relationer samt at leve op til vore nøgleværdier:
 • Handlekraft
 • Individuelle løsninger
 • Nærvær

Skjern Banks værdier 
Vores værdier er:

 • Handlekraft
 • Individuelle løsninger
 • Nærvær

og de betyder:

 • Handlekraft betyder, at vi altid er klar med konkret og velbegrundet stillingtagen i alle sammenhænge
 • Individuelle løsninger betyder, at den enkelte præsenteres for tilpassede kvalitetsløsninger, der tilgodeser det konkrete behov
 • Nærvær betyder, at alle oplever venlig imødekommenhed og indlevelse i enhver kontakt med banken. Vi vil være tilgængelige, engagerede og ligeværdige samarbejdspartnere for vore kunder og medarbejdere

Historien om Skjern Bank
Et kig tilbage i historiebøgerne. Få historien uddybet ved at klikke på årstallet – rigtig god fornøjelse.

Året 1906
Banken blev stiftet den 7. februar 1906. Aktiekapitalen blev fastsat til 75.000 kroner og på det første bankrådsmøde valgtes gaardejer Jens Nygaard, Finderup, til formand. Som direktør valgtes sagfører E. Ejlersen. Der blev lejet lokaler hos manufakturhandler Chr. Nielsen på hjørnet af Jernbanegade – Bredgade og her åbnede den nye bank den 11. juni 1906.

Bankens regnskab for første halvår viste et overskud på 9.739 kroner. Aktionærerne fik 6 pct. i udbytte, og 3.000 kroner blev henlagt i reservefond. Omsætningen var 4.000.000 kroner., indlånene 200.000 kroner og udlånene 319.000 kroner. Balancen var på 327.000 kroner.

Året 1916
Efter 10 år, i 1916, var indlånene steget til 2.100.000 kroner, udlånene til 2.800.000 kroner, balancen var 3.1 mill. kroner. Reserverne var vokset til 88.000 kroner og overskred altså aktiekapitalen, – og udbyttet var hævet til 10 pct. Det var nødvenligt, at tegne ny aktiekapital. Den blev i 1917 udvidet til 200.000 kroner og i 1919 til 500.000 kroner.
Året 1956
Omsætningsstigningen fortsatte ufortrødent for banken gennem årene, og ved bankens 50 års jubilæum i året 1956 var indlånene steget til 13.000.000 kroner, udlånene til 14.000.000 kroner, balancen var 15.000.000 kroner. Totalomsætningen androg 562.000.000 kroner og bankens aktiekapital androg 600.000 kroner. Inden bankens 50 års jubilæum havde banken et veludbygget filialnet i vort område bestående af Borris afdeling, Finderup afdeling og Troldhede afdeling.
Året 1981
De næstfølgende 25 år bærer præg af en meget kraftig omsætningsstigning, og ved bankens 75 års jubilæum året 1981 var indlånene steget til 161.000.000 kroner, udlånene til 136.000.000 kroner, balancen var 331.000.000 kroner. Totalomsætningen androg 13.787.000.000 kroner, og bankens aktiekapital androg 6.250.000 kroner.
Året 1994
Den gode udvikling for banken som lokalbank betød, at direktionen og bestyrelsen i året 1994 besluttede at udvide markedsområdet, og den 3. juni 1994 åbnede Skjern Bank en afdeling i Esbjerg. Udvidelsen mod syd viste sig hurtigt at være en god investering for banken. Direktionen og bestyrelsen ønskede et sammenhængende markedsområde mod syd, og i kølvandet på Esbjerg afdeling var det naturligt at udbygge afdelingsnettet yderligere med en afdeling i Varde.
Året 1995
Varde afdeling åbnede dørene for kunderne den 15. november 1995.
Året 2000
Den store fremgang i Esbjerg resulterede i, at banken foretog en udbygning af afdelingen, der blev indviet i december 2000. I dag er der 19 medarbejdere ansat i Esbjerg afdelingen.
Året 2001
Skjern Banks afdelinger i Esbjerg og Varde – de nærmeste på Bramming – havde efterhånden fået så mange kunder fra Bramming og omegn, at banken tog det fulde skridt og åbnede en afdelingen i byen den 2. maj 2001.
Året 2002
På grundlag af den fortsatte travlhed i Bramming har banken opført et nyt bankhus på Storegade 20-22, som stod færdigt i 2002. Den øgede aktivitet på alle områder påvirkede også bankens regnskab, og for året 2002 var indlånene steget til 1.355.000.000 kroner, udlånene til 1.348.000.000 kroner, balancen var 1.853.000.000 kroner, og bankens aktiekapital er på 20.000.000 kroner.

Skjern Bank aktien er steget meget i de seneste år, således blev Skjern Bank aktien kåret til Danmarks bedste Bankaktie i 2002 med en kursstigning på næsten 60%.

Året 2003
Sidenhen er afdelingsnettet blevet udbygget med bankens nyeste afdeling i Ribe, som åbnede den 3. marts 2003.
Bankens balance er i 2003 steget til over 2.000.000.000 kroner.
Året 2004
2004 blev præget af udvikling og et højt aktivitetsniveau. Vækst i alle bankens markedsområder har bevirket, at bankens samlede forretningsvolumen, som er summen af indlån, udlån og garantier i 2004, blev forøget med 667.000.000 kroner. En stigning, som betyder, at bankens kerneaktiviteter nu samlet udgør 4.600.000.000 kroner.

Hver dag kommer der ca. fem nye kunder til Skjern Bank. For at betjene såvel eksisterende som nye kunder optimalt, har banken i 2004 haft fokus på medarbejderudvikling og gennemført en række ekstraordinære uddannelses- og udviklingskurser for alle medarbejdergrupper.

Året 2005
Ved indgangen til jubilæumsåret kan Skjern Bank glæde sig over det hidtil bedste resultat med et overskud før skat på 80.200.000 kroner, hvilket er en fremgang på 42,7%.

Der er en solid vækst på alle forretningsområder, og med 1.300 nye aktionærer i 2005 er hver anden kunde nu aktionær. De kunne i 2005 glæde sig over et afkast på 22,7%, og at aktiernes værdi er 6-doblet på fem år.

Året 2006
Skjern Bank kan fejre 100 års jubilæum med en lang række arrangementer for kunder, aktionærer og medarbejdere.
Ombygningen af hovedsædet i Skjern er påbegyndt.
Året 2007
Hovedsædet er færdigt og alle medarbejderne i Skjern er samlet på Banktorvet 3 i Skjern.
Varde afdeling er i gang med at få bygget en ny bankbygning på Bøgevej 2.

Opstart i Hellerup med 4 medarbejdere i midlertidige lokaler på Tuborg Boulevard. Ombygningen af Strandvejen 143 i Hellerup igangsat.

Året 2008
Bankens afdeling i Hellerup åbnede dørene for vore kunder i hovedstaden i februar måned. Nye smukke omgivelser mødte mange nye samt bestående kunder, som valgte at kigge forbi til receptionen d. 28. februar. Den nye bankbygning i Varde stod klar for vore kunder i maj måned, hvilket gav mere plads til såvel medarbejdere som kunder.

Bankens indlån steg til 3.088.000.000 kroner mens udlånene landede på 3.770.000.000 kroner. Bankens balance udgjorde i 2008 5.619.000.000 kroner.

Året 2009
Skjern Banks afdeling i Borris blev dette år lagt sammen med hovedafdelingen i Skjern. I Borris blev der etableret en “drive in” pengeautomat på adressen Storegade 43. I år 2009 tæller Skjern Bank 135 engagerede medarbejdere fordelt på 5 afdelinger i det sydvestjyske samt 1 afdeling i Hellerup, København.
Året 2010
Skjern Banks EDB-central Bankdata offentliggør IT-samarbejde med Jyske Bank, hvilket medfører betydelig større udviklings- og konkurrencemæssige forhold også for Skjern Bank.
Året 2011
Skjern Bank i Esbjerg tager nye og større lokaler i Kongensgade i brug, hvilket betyder væsentlig bedre forhold for såvel kunder som medarbejdere. Tilsynet kigger forbi Skjern Bank, som har styr på forretningen.

Regnskabet for 2011 viser for 2. år i træk sorte tal på bundlinien, og bankens motor (basisresultatet) har aldrig været bedre. Finanskrisen er ikke ovre, men Skjern Bank viser fremgang over hele linien.

Året 2012
Skjern Bank indleder året med en ekstraordinær afvikling på 250.000.000 kr. på sin gæld til staten, i form af statsgaranterede obligationslån, som banken i lighed med mange andre pengeinstitutter har optaget de senere år.

I sommeren tilbyder Skjern Bank, som en af de første banker nu, at man kan hæve EURO i bankens pengeautomater. Året slutter med en flot aktieemission og salg af aktier for 170.000.000 kr. som planlagt.

Året 2013
Ved årets generalforsamling i marts måned kunne bankdirektør Per Munck præsentere et flot 2012-regnskab med en basisindtjening på kr. 81.200.000, et årsresultat før skat på kr. 12.272.000 og en balance på kr. 6.000.000.000.

Direktør i Local Energy Jens K. Pedersen, Hemmet og underdirektør i Danish Crown, Søren Tinggaard blev valgt ind i bankens repræsentantskab.

I april måned indfrier Skjern Bank statsgaranterede lån på i alt 850.000.000 kr. Indfrielsen af lånene betyder at staten nu er helt ude af Skjern Bank.

Året 2014
I årets første kvartal er bankens overskud tredoblet – resultatet blev nemlig et overskud på hele 19.600.000 kr. før skat.

Antallet af ansatte er 127. Skjern Bank markedsfører sig med at være en bank i øjenhøjde, hvilket omgivelserne tager godt imod – banken får 300 nye kunder i årets første 3 måneder.

Banken fejrer bankdirektør Per Muncks 60 års fødselsdag i november måned. Efter 3. kvartal har banken et overskud på 60.800.000 kr. Det er aldrig set højere i bankens 108 årige historie.

Skriv en kommentar