Salling Bank

Besøg Salling Banks website: https://www.sallingbank.dk/


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Salling Bank A/S er en dansk lokalbank med hovedsæde i Skive samt afdelinger i Viborg, Nykøbing Mors og Vinderup.

Historie
Banken blev grundlagt i 1876, men blev i 1918 solgt til Den danske Landmandsbank. I 1926 genopstod den som selvstændig bank.

23. november 2012 fusionerede Salling Bank med Vinderup Bank, grundlagt 1905. Den var Danmarks mindste børsnoterede bank med kun 14 medarbejdere, men den var meget velkonsolideret og bidrog væsentligt til den fusionerede banks målsætning om et styrket kapitalgrundlag og en stærk likviditet. Salling Bank med ca. 90 medarbejdere blev den fortsættende, men aktionærerne i Vinderup Bank kom til at eje 45,6% af det fortsættende selskabs aktiekapital på 52,4 mio. kr. Salling Bank havde inden fusionen ca. 7.500 aktionærer, Vinderup Bank ca. 2.350. Aktionærerne bor fortrinsvis i de to bankers lokalområde.

Afdelinger

Årsmotiver
Banken har hvert år siden 1995 ladet fremstille en akvarel med motiv fra bankens markedsområde. Akvarellerne er trykt i stort oplag og bl.a. uddelt til deltagerne i bankens generalforsamlinger. Kunstnerne har været Tom Jensen 1995-2005, Jørgen Rald 2006-07 og Birte Mølgaard fra 2008.

Skriv en kommentar