Nykredit Bank

Besøg Nykredit Banks website: https://www.nykredit.dk/


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit som de to bærende elementer. Derudover har Nykredit aktiviteter inden for forsikring, leasing, pension og ejendomsmæglervirksomhed. Siden 2001 har hovedsædet været beliggende på Kalvebod Brygge i København i en bygning tegnet af Schmidt, Hammer & Lassen.

Nykredits historie
Fra 1851 og frem blev der etableret en lang række kreditforeninger i Danmark, hvoraf 16 efter realkreditreformen i 1970 fusionerede til henholdsvis Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening i 1972.

Nykredit blev etableret i 1985 ved en fusion mellem Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening.

Ved en ændring af realkreditloven i 1989 fik kreditforeninger mulighed for at omdanne sig til aktieselskaber, hvilket Nykredit udnyttede ved at skyde aktiviteten ned i et datterselskab Nykredit Holding a/s og videre til dettes datterselskab Nykredit a/s. Nykredit fortsatte som Foreningen Nykredit.

I 1991 etableredes en koncern bestående af forsikringskoncernen Tryg og Nykredit i en holdingkonstruktion. Det var meningen, at Unidanmark også skulle indgå heri; men dette blev aldrig realiseret som følge af ændrede strategiske mål hos parterne, og holdingkonstruktionen blev opløst.

I løbet af de næste år udvidede Nykredit forretningsaktiviteterne til også at omfatte bank og forsikring.

I 2003 købte Nykredit Totalkredit af en række lokale og regionale pengeinstitutter og i 2008 købte Nykredit Forstædernes Bank.

I 2011 indviede koncernen en ny bygning kaldet KrystallenOtto Mønsteds Plads i København.

I 2014 tabte Nykredit en principiel dom i højesteret om hævelse af bidragsydelser, hvor højesteret fandt, at Nykredit var bundet af tidligere tilsagn til konkurrencerådet afgivet i forbindelse med fusionen med Totalkredit om ikke at hæve bidragsydelserne.

I februar 2016 endte Nykredit i en shitstorm efter man hævede bidragsydelserne for realkreditobligationer i det helejede datterselskab, Totalkredit, som Nykredit efter 2014 flyttede nyudstedelser af realkreditlån til. Bidragssatsøgningen skete med henvisning til øgede kapitalkrav fra bla Baselkomiteen, et forhold Baselkomiteen har afvist.

Den 9. september 2016 blev det helejede datterselskab Totalkredit politianmeldt af forbrugerombudsmanden for vildledende markedsføring vedrørende bidragssatser

Koncernchefer

Bykredit Building, Copenhagen.jpg
Nykredits hovedkvarter kaldet GlaskubenKalvebod Brygge i København
Virksomhedsform Realkreditinstitut og bank
Grundlæggelse 1985
Hovedsæde(r) København
Antal salgssteder 55
Nøgleperson(er) Michael Rasmussen (koncenchef)
Medarbejdere 4.100
Hjemmeside(r) http://www.nykredit.dk/

Skriv en kommentar