Middelfart Sparekasse

Besøg Middelfart Sparekasses website: http://midspar.dk/


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Middelfart Sparekasse blev etableret i 1853 af Slagtermester B. Falkner, der fremlagde sin idé til sparekassen for håndværkerforeningen den 16. november 1852. Middelfart Sparekasse er dermed fra den tid, hvor sparekasserne for alvor begyndte at vinde frem – den første sparekasse blev dog allerede oprettet i 1810 i Holsteinsborg ved Skælskør.

Sparekassens tilhørsforhold og engagement i lokalområdet kan føres tilbage til grundlæggelsen, hvor en gruppe aktive håndværkere søgte alternative finansieringsmuligheder. Sparekassen var tænkt som en sparekasse til fælles bedste og det føres stadig videre – 160 år senere.

Den gamle sparekasse
Sparekasse tanken var baseret på, at byens bedsteborgere i tråd med oplysningsånden ville vejlede almuen til et liv i “sparsommelighed, tarvelighed og arbejdsomhed”.

Middelfart Sparekasse er grundlagt under navnet “Spare og laanekassen for Middelfart og Omegn”. I 1845 var de fleste sparekasser kun sparekasser. Her kunne småfolk spare op – til dårlige tider eller måske til bosættelse og giftermål – men pengene blev ikke lånt ud til anden side. Efter aftale med Nationalbanken blev de deponeret og forrentet i statens varetægt. Det arrangement viste sig dog uholdbart i længden. Med en markant vækst i antallet af sparekasser og deres indlån voksede modviljen i statsinstitutionerne mod at ligge inde med de store uproduktive beløb. Derfor blev sparekasserne presset til at finde andre anbringelser af deres indlån.

At et pres var nødvendigt, kan lyde en smule besynderligt i vore dages ører. Men Sparekassen var ikke professionelle pengeinstitutter med boligrådgivere, erhvervsafdelinger og kassere – næh, den ugentlige åbningstid på et par timer blev på skift varetaget af bestyrelsesmedlemmerne. Og de havde hver deres borgerlige erhverv ved siden af. Så de var ikke umiddelbart interesserede i den øgede administration, udlån ville kræve. For dem var udlån også synonymt med usikkerhed – og dermed stik imod tanken om sparekasserne. Men i Middelfart kunne Laanekassen allerede på dag ét notere et udlån på 214 rigsbanksdaler, 2 mark og 15 skilling. Dette var en naturlig forsættelse af håndværkerforeningens aktiviteter – og også i høj grad det, der optog sindene på bestyrelsesmøderne. Set i et større perspektiv var udlånene samtidig en væsentlig faktor i den udvikling, by- og land erhvervene stod overfor. Samlet set blev sparekasserne den støtte institutionelle kredit giver omkring 1860 – men man skal huske, at størsteparten af finansieringen stadig skete enten som selvfinansiering eller ved direkte lån, mand til mand.

Den moderne sparekasse
Middelfart Sparekasse er kendt for sin ledelsesstil og værdier, der har ligget til grund for, at pengeinstituttet gennem flere år har ligget blandt Danmarks bedste arbejdspladser (Danmarks bedste i 2005) og Europas bedste finansielle arbejdsplads i 2007. (Kåringen foretages af Great Place To Work). I 2008 blev sparekassen kåret til Årets Bedste Arbejdsplads af Børsens Nyhedsmagasin.

Middelfart Sparekasse er en garantsparekasse med ca. 14.000 garanter. Fra at have været en lille fynsk sparekasse er Middelfart Sparekasse i dag et pengeinstitut med godt 250 medarbejdere og mere end 60.000 kunder. Sparekassen har afdelinger i byerne: Middelfart (HQ), Strib, Odense, Kolding, Ødsted, Fredericia, Vejle, Vinding, Hedensted, Uldum, Horsens, Roskilde, Esbjerg, Aarhus, Hørning og Svendborg.

Efter 32 år med Hans Erik Brønserud som administrerende direktør, overtog Martin N. Baltser posten primo 2012.

Middelfart Sparekasse er en selvejende institution, hvilket betyder, at ingen ejer Sparekassen, og ingen udenforstående skal have andel i Sparekassens udbytte. Sparekassen bruger derfor en del af overskuddet til at støtte lokale initiativer og udvikling, og har således en stærk tilknytning til lokalområderne hvor lokalt engagement i blandt andet erhvervs- og byudvikling er i fokus. Sparekassen er organiseret som en garantsparekasse, hvis øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet har ansvaret for at udpege bestyrelsen og godkende regnskabet.

Middelfart Sparekasse har været placeret helt i top i den årlige bankanalyse fra Analyse Danmark. I 2014 og 2015 var Sparekassen det danske pengeinstitut med de mest tilfredse kunder, hvor 58% af kunderne vil anbefale Middelfart Sparekasse til andre.

Sparekassens udvikling

 • 1853: Etablering af Middelfarts Sparekasse
 • 1917: “Moderne” pengeinstitut med boksanlæg
 • 1920: Garant Sparekasse
 • 1953: 100 år – 10 medarbejdere – 1,5 mio. i egenkap.
 • 1972: Etablering af første afdeling udenfor Middelfart (Strib)
 • 1990: Over bæltet – afdeling i Fredericia
 • 1990’er: afdeling i Kolding, Vejle, Uldum og Ødested
 • 1991: De første tanker om værdibaseret ledelse
 • 2001-2003: Afdeling i Hedensted og Vinding
 • 2010-2011: Afdeling i Odense og Horsens
 • 2012: Investering og pension Sjælland
 • 2013: Afdeling i Esbjerg og Århus
 • 2014: Afdeling i Hjørring
 • 2015: Afdeling i Svendborg

Skriv en kommentar