Flemløse Sparekasse

Besøg Flemløse Sparekasses website: http://www.sparekassen.dk/


Fra http://www.sparekassen.dk/Historie.19.aspx:

Sparekassens historie
Over 125 år gammel – men stadig vital.

“Ved et møde i November Maaned 1885, hvor en stor Del af Flemløse Sogns Beboere var tilstede, blev det vedtaget at oprette en Spare- og Laanekasse for Flemløse Sogn”. Sådan kan man læse i vor gamle protokol.

Den 3. januar 1886 afholdt man en generalforsamling, hvor man ud over at vedtage nye vedtægter valgte en bestyrelse på 9 medlemmer, som skulle “styre og lede Flemløse Sogns Spare- og Laanekasse”. Den 20. februar 1886 forelå indenrigsministeriets tilladelse til at etablere sparekassen. Flemløse Sogns Sparekasse var nu en realitet.

Sparekassens første formand blev gårdejer og sognefoged Rasmus Hansen, Mosebo. Til bogholder og kasserer valgte man skolelærer og kirkesanger H. Jørgensen, Voldtofte Degnebolig. Sparekassen blev drevet fra Gjæstgivergaarden i Flemløse, og der var åbent første og tredje tirsdag i hver måned fra kl. 18.00 til kl. 20.00

Det var ikke let at låne penge i 1800-tallet. Det fremgår af vor gamle protokol, at “Prioritetslaan gives indtil Halvdelen af Bestyrelsesmedlemmernes Vurderingssum. Laan skal for Fremtiden være tilbagebetalt i Afdrag eller på en gang senest 5 Aar efter Stiftelsesdagen”. Og så flottede man sig lidt: “Til Flemløse Sogns Bibliotek gav Bestyrelsen ligesom i fjor 25 kr.”

I 1920 var aktiviteterne steget så meget, at der nu var behov for at holde åbent 2 timer hver tirsdag. “To af Bestyrelsens Medlemmer møder skiftevis ved Kontordagene. Er Bestyrelsens Medlemmer forhindret i at møde på Kontoret den Dag det er deres Tur, maa de sørge for at andre Bestyrelses Medlemmer møder i deres Sted.”

At sparekassen altid har været bevidst om at vi har et ansvar for den egn, som vi er en del af, ses blandt andet af et referat fra et bestyrelsesmøde den 1. marts 1929: “Det blev vedtaget, at give 50 kr. til Brændselshjælp til de daarligst stillede Familier i Flemløse Sogn”.

I 1937 var sparekassen kommet så vidt, at man kunne ansætte en lønnet bogholder. Honoraret var på 1.500 kr. i årsløn, men allerede året efter var udviklingen løbet fra denne aftale. Man ansatte i stedet hele 3 direktører, hvoraf den ene samtidig skulle varetage funktionen som bogholder. Honoraret for bogholderen, som nu også var direktør var stadig 1.500 kr. om året, hvorimod de andre 2 direktører måtte nøjes med 3 kr. pr. mødedag.

I flere år havde sparekassen til huse i Voldtofte, men flyttede på et tidspunkt ind i nogle lokaler i det der i dag er Flemløse Gl. Kro. Men den 17. juni 1974 besluttede man for et beløb af 315.158 kr. at bygge ejendommen, som i dag er domicil for sparekassen. I starten af 1990erne blev pladsen imidlertid for trang, og det blev besluttet at bygge 1. sal på bygningen, og igen i 2001 udvidede vi lokalerne, så vi i dag har gode, moderne og velfungerende lokaler.

Sparekassen har i flere år været inde i en særdeles positiv udvikling, hvor vi har haft en stor tilgang af kunder, så vi i dag nærmer os 2.800 kunder. Det har betydet at vi løbende har ansat flere medarbejdere, så vi i dag er 9 ansatte til at betjene vore kunder.

Det er det vi vil
Vi vil drive sparekassen med en høj grad af moral og etik, og det skal være rart  både at være kunde og medarbejder i Flemløse Sparekasse.

Sparekassen er en selvejende institution. Det betyder at der ikke er aktionærer eller andre, som skal have del i sparekassens overskud. Derfor kan vi gøre det hele lidt billigere end andre pengeinstitutter.

  • Vi vil være områdets foretrukne pengeinstitut på grund af vores etik og moral, som betyder respekt for de midler vi bliver betroet at administrere, og fordi vi støtter vore kunder i både med- og modgangstider.
  • Vi vil i vores udbud af produkter, vores rådgivning og indretning udstråle, at kunden er i centrum, således at kunderne til enhver tid føler sig trygge i deres engagement med os.
  • Vi vil sikre en fortsat konsolidering, således at Sparekassen også i fremtiden forbliver en selvstændig sparekasse.
  • Vi vil rette vore aktiviteter mod privatkundemarkdet og de mindre erhvervsvirksomheder

Skriv en kommentar