Fælleskassen

Besøg Fælleskassens website: https://www.faelleskassen.dk


Fælleskassen er et pengeinstitut for fornuftige mennesker
Andelskassen Fælleskassen er baseret på et idégrundlag om bæredygtig økonomi, fællesskab og solidaritet.

Som pengeinstitut tilstræber vi at bevare den kultur, der har præget Fælleskassen fra starten – andele, medejerskab og almindelig sund fornuft.

Vores kunder er vores ejere og har i kraft af repræsentantskabet og bestyrelsen direkte inflydelse på Fælleskassens retning og udvikling.

Kundernes behov ændrer sig og Fælleskassen dækker de forskellige behov: Når overskuddet skal forrentes, når der skal lånes til udvidelse af bolig eller forretning eller hvis man ønsker at støtte vores Grøn Vækst Pulje.

Vores mål og visioner er kontrolleret vækst og udvikling – ikke spekulation. Vi har til stadighed ambitioner om at støtte bæredygtige projekter, gode formål samt organisationer og virksomheder, der har en særlig samfundsmæssig værdi.

Andelskassen Fælleskassen
Holdninger og værdier fremfor udbetaling af udbytte

 

 

Skriv en kommentar