Dronninglund Sparekasse

Besøg Dronninglund Sparekasses website: http://www.dronspar.dk/


Fra http://www.dronspar.dk/Om_Sparekassen.asp:

Stærke værdier og konkurrencedygtige priser
Vores pay-off er ganske enkelt – vi er her for dig. Det har vi valgt, fordi det er enkelt og lige til, samtidig med at det fortæller en hel masse om, hvad vi står for i Dronninglund Sparekasse:
Kom ind…
…til os med dine ønsker og drømme, hvis du gerne vil have en samarbejdspartner som:

  • engagerer sig i din hverdag
  • arbejder med individuelle løsninger i stedet for standardløsninger
  • giver dig et hurtigt svar
  • har konkurrencedygtige priser

Eller sagt på en anden måde:Du skal vælge os som økonomisk samarbejdspartner, fordi vi engagerer os i dig, dine ønsker og behov – din hverdag – ved at tilbyde dig individuelle løsninger, attraktive produkter og inspirerende arrangementer – kort sagt vi er her for dig.

Vi er her for dig og for hinanden
Hos Dronninglund Sparekasse arbejder vi efter et fælles værdigrundlag, så vi skaber en stærk og fokuseret virksomhed til gavn for vores kunder:

  • Vi er der fagligt for hinanden
  • Vi omstiller os hurtigt til nye opgaver
  • Vi holder, hvad vi lover
  • Vi gør os umage for at gøre det bedste, vi kan
  • Vi kommer gerne på besøg hjemme hos dig, når vi skal holde møde, så har du dine papirer lige ved hånden og alting er lidt nemmere

Vores målsætning er, at vi vil være den mest attraktive finansielle samarbejdspartner for vore kunder i vores virkeområder.

Historien om Dronninglund Sparekasse
Historien begyndte i 1873. Sparekassens mangeårige formand, lærer Petersen skriver: Et hvert nyt foretagende vækker betænkeligheder og fordrer betænkning, særlig når det er mindre bekendt. Der har sikkert været en del betænkning, da man skulle oprette en sparekasse for Dronninglund Sogn. Efter flere forhandlingsmøder i sognet blev der den 8. april 1873 indkaldt til stiftende general-forsamling, på hvilken man vedtog, at sparekassen skulle begynde sin virksomhed til første junitermin.
Da Dronninglund Sogns og Omegns Spare- og Lånekasse startede sit virke i 1873 blev det i Lundager kapellanbolig hos formanden pastor Christensen. Her havde sparekassen til huse i tre år. Lærer Petersen blev valgt til ny formand og sparekassen flyttede til Bolle Skole, der husede sparekassen i næsten 20 år. Da lærer Petersen havde bygget hus i Dronninglund (der hvor F24 ligger i dag), havde han bygget så stort at der var plads til sparekassen i den ene ende, så der flyttede sparekassen ind i 1895. Her var man så indtil 1908, hvor den nye sparekasse blev bygget på den nuværende grund. Siden er sparekassen blev udvidet både i 1929, 1949 og 1960.
Da sparekassen skulle fejre 100 års jubilæum i 1973 blev det besluttet at tegne en ny sparekasse og vælte den flotte bygning fra 1908. Resultatet blev den nuværende bygning, som løbende er blevet moderniseret og opfrisket med nye og glade farver. En stor ombygning blev foretaget i 1998, da sparekassen kunne fejre 125 års jubilæum. Her blev hele overetagen inddraget til sparekasse. Der havde førhen været såvel mødelokale som direktørbolig.
Den sidste modernisering er foretaget i år 2008 hvor selve ekspeditionslokalet fik en ansigtsløftning. Der blev bygget flere mødelokaler, nyt direktionskontor og nye flotte kontormøbler til medarbejderne. Vi kan herefter præsentere en lys, venlig og moderne sparekasse.

Sparekassen har gennem årene fået større og større virkeområde og er i dag bredt præsenteret i den østlige del af Nordjylland, lige fra Frederikshavn til Aalborg.

Idegrundlag & målsætning
Dronninglund Sparekasse i dag – målsætning og politik

Dronninglund Sparekasse er et topmoderne pengeinstitut, der værdsætter de nære værdier. Derfor er vores pay-off – vi er her for dig. Vores mission i Dronninglund Sparekasse er, at vi yder kunderne en personlig service ved at engagere os i deres hverdag og dermed tilbyde dem individuelle finansielle løsninger.
Vores vision opstiller mål og ledestjerner for Dronninglund Sparekasse:
– Vi skal vinde markedsandele lokalt og regionalt.
– Vi vil være den mest attraktive samarbejdspartner for kunderne i vores virkeområde.
– Vi vil være det mest effektive og konkurrencedygtige pengeinstitut i vores virkeområde.Vi findes rundt i Brønderslev kommune med hovedkontor i Dronninglund og filialer i Hjallerup og Brønderslev. Uden for kommunen har vi etableret os i Sæby, Frederikshavn, Aalborg og på Læsø. Det er vores overbevisning, at personlig service og vores GRATIS ydelser kan bruges af mange. Derfor har vi spredt os i det meste af Østvendsyssel. Især i Aalborg og Frederikshavn betjener vi mange kunder, der er flyttet fra Brønderslev kommune for at uddanne sig. Selvom vi har faste åbningstider i alle vores afdelinger, aftaler vi gerne møder med kunderne udenfor den normale åbningstid. Vi skal være der, når kunderne vil tale med os.Som et aktivt og dynamisk pengeinstitut giver sparekassen også oplevelser til sine kunder. Garanterne kommer til en af de årlige garantmøder med regnskabsberetning, prisuddeling, middag og dans og musik.Sparekassen er en forretning, der skal drives professionelt, og vores alternative tiltag skal ses som en måde at sælge sparekassen på. Vi tror på at folk, der har haft gode oplevelser med sparekassen også sender sparekassen venlige tanker den dag de bliver utilfredse med deres nuværende pengeinstitut, og derfor vil det være sparekassen de tænker på som det første alternativ.

Det er en anderledes måde at drive forretning på, men da vi ikke kan differentiere os særligt på produkterne, gør vi det på oplevelserne, medarbejderne, gebyrerne, rentesatserne og servicen. Vores kunder er nemlig alle sammen nummer 1.

Det gør en stor forskel om man er et nummer eller man er nummer ét…

Skriv en kommentar