Danske Bank

Besøg Danske Banks website: http://www.danskebank.dk/


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Danske Bank er Danmarks største bank og finansielle koncern. Banken servicerer privatkunder, små og store virksomheder samt institutionelle kunder. Bankens kernemarked er Danmark, Norge, Sverige og Finland, hvor alle typer af kunder serviceres. Banken har også kontorer og tilstedeværelse i Estland, Letland, Litauen og Nordirland. Danske Banks hovedsæde er i København på adressen Holmens Kanal 2-12.

Udover bankaktiviteterne, som alle drives under navnet Danske Bank, består koncernen også af Realkredit Danmark, Danica Pension, Danske Capital, Nordania leasing og Home. Desuden findes Danske Forvaltning som en division af Danske Bank. Den er Danmarks ældste godkendte forvaltningsafdeling. I alt har koncernen ca. 3,7 mio kunder.

Danske Bank- koncernen opnåede i 2014 et resultat på 3,8 mia. kr efter skat [2]

Bankens historie
Stiftelsen 1871-1921
Den Danske Landmandsbank, Hypothek- & Vexelbank i Kjøbenhavn, Aktieselskab stiftedes 5. oktober 1871 i København. Nøglepersonen blandt bankens stiftere var saddelmager og vekselerer Gottlieb Hartvig Abrahamsson Gedalia . Til daglig blev banken blot kaldet Landmandsbanken. Senere kom der en navneændring til Den Danske Landmandsbank. Derefter til Den Danske Bank og endelig til det nuværende navn Danske Bank A/S.

Bankens første bestyrelse bestod af baron G.A. Gedalia, professor N.C. Frederiksen, fabrikant Emilius Ferdinand Nobel, departementschef P.T.J. Benzon-Buchwald og landstingsmand, etatsråd H.P. Larsen. Aktiekapitalen ved stiftelsen udgjorde 2,4 mio. rigsdaler eller 4,8 mio. kr.

Den første direktør var Isak Glückstadt, som også var medstifter af Østasiatisk Kompagni. han forsatte med at være direktør i 38 år efter stiftelsen, indtil sin død i 1910. Ved Glückstadts død blev han efterfulgt som direktør af sønnen Emil Glückstadt.

Banken åbnede den 2. januar 1872 i lejede lokaler på adressen Amagertorv 6 i København, men flyttede allerede i april samme år til adressen Ved Stranden 14. I marts 1875 flyttede banken i egne lokaler, idet man i 1873 havde købt ejendommen Holmens Kanal 12, Peschiers Gård, tegnet af C.F. Harsdorff. Denne adresse har siden været en del af bankens hovedsæde.

I 1881 åbnede Landmandsbanken det første boksanlæg, hvor private kunne leje en boks.

Landmandsbanken havde i 1912 filialer i Aalborg, Helsingør, Holbæk, Kalundborg, Kolding, Nykøbing Falster, Nykøbing Sjælland og Vejle, samt på Vesterbro, Nørreport, Frederiksberg, Østerbro, Amagertorv, Christianshavn, Nørrebro, Vesterbro Torv, City og Hellerup.

Samme år som Glückstadts død indtog banken i 1910 pladsen som Skandinaviens største bank.

Efterkrigstidens krise 1922-1928
Det Rystede hele det danske samfund, da banken under efterkrigstidens krise i 1922 kom i så store økonomiske vanskeligheder, at den måtte rekonstrueres med hjælp fra staten. I 1928 indtrådte skibsreder A.P. Møller som formand for bestyrelsen – dengang kaldet bankrådet.

Banken i årene 1929-1975
Årene mellem 1929-1975 var præget af vækst pg udbygning af fillialnettet. Banken har i 1958 58 filialer i hovedstadsområdet og en eller flere i 53 provinsbyer. Banken lancerede i 1968 den kendte Pondus- klub med den kendte pingvin Pondus som sparebøsse. Banken er blandt de første i Danmark til at lave opsaringsaktiviteter til børn. Efter to uger var 50.000 børn medlem af pondus – klubben. I 1973 indfører Landmandsbanken som den første danske bank online forbindelse til sine filialer.

Navneskift til Den Danske Bank 1976-1989
I 1976 skiftede banken navn til Den Danske Bank. Banken åbnede udlandsfilialer – Luxembourg 1976, New York 1982, London 1983, Hamburg 1984. Generelt var banksektoren i denne periode præget af en liberalisering, som gav optakt til fri konkurrence og fusioner.

Den store fusion og årene mellem 1990-2000
D. 6 april 1990 fusionerede Den Danske Bank med Handelsbanken og Provinsbanken. Administrerende direktør for Carlsberg Bryggerierne Poul Svanholm bliver formand for bestyrelsen, og Knud Sørensen bliver ordførende direktør. I 1998 går ordførende direktør Knud Sørensen på pension og afløses på posten af Peter Straarup.

Igennem 1990’erne øgede Den Danske Bank sine internationale detailbank aktiviteter og etablerede filialer i Oslo, Stockholm og Helsinki. I 1997 købte Den Danske Bank Östgöta Enskilda Bank i Sverige og i 1999 Fokus Bank i Norge.

Danske Bank siden 2000
I 2000 ændredes navnet til Danske Bank. I 2001 fusionerede banken med RealDanmark, der var opstået tre år tidligere, da BG Bank og Realkredit Danmark fusionerede. I 2007 fusionerede Danske Bank og BG Bank. Filialerne i Singapore og Hong Kong afvikledes i 2001. De pannordiske investmentbank-aktiviteter afvikledes i 2002.

Bestyrelsesformand Poul Svanholm trådte i 2003 tilbage og afløstes af Alf Duch-Pedersen, og siden af Ole Andersen.

Torsdag d. 10. februar blev det offentliggjort, at daværende bestyrelsesformand Alf Duch-Pedersen havde besluttet ikke at genopstille til valg til bestyrelsen ved næste generalforsamling. Samme dag blev det også offentliggjort, at den administrerende direktør i Maersk Line Eivind Kolding ville blive den nye mand med hænderne på roret i Danske Bank. Eivind Kolding havde været næstformand for bestyrelsen i Danske Bank siden 2001, og han indtrådte som bestyrelsesformand for Danske Bank på generalforsamlingen den 29. marts 2011. I februar 2012 gik ordførende direktør Peter Straarup på pension efter mere end 40 år i Danske Bank. Ny ordførende direktør blev bestyrelsesformand Eivind Kolding, der imidlertid blev opsagt den 16. september 2013 og afløst af nordmanden Thomas F. Borgen, der tiltrådte som administrerende direktør. Eivind Kolding var sidste ordførende direktør for Danske Bank, da stillingsbetegnelsen for bankens øverste direktør fra Thomas F. Borgens udnævnelse fremover er administrerende direktør.

I 2004 købte banken Northern Bank i Nordirland og National Irish Bank i Irland. I 2006 købte banken Sampo Bank i Finland for 30,1 mia. kr.

10. april 2007 lagdes BG Bank sammen med Danske Bank, under sidstnævntes mærke, hvorved BG Bank totalt ophørte med at eksistere og 30 filialer blev slået sammen.

Danske Bank lancerede d. 7. maj 2013 applikationen MobilePay. Ambitionen var, at det skulle være lige så nemt at handle på nettet eller overføre penge til venner som at sende en sms.

Danske Banks opkøb i nyere tid

 • 1990: Danske Bank fusionerer med Handelsbanken og Provinsbanken
 • 1995: Køber Danica Pension. Ukendt pris.
 • 1997: Køber Östgöta Enskilda Bank i Sverige for 1,8 mia. kr.
 • 1998: Køber den norske børsmæglervirksomhed Saga Securities. Ukendt pris.
 • 1998: Køber den svenske børsmæglervirksomhed Myrberg Fondkommission. Ukendt pris.
 • 1998: Køber den finske børsmæglervirksomhed AG Bankierfirma. Ukendt pris.
 • 1998: Køber den norske Fokus Bank for 6,0 mia. kr.
 • 2000: Køber BG Bank, Realkredit Danmark og home for 27,0 mia. kr.
 • 2004: Køber Northern Bank i Nordirland og National Irish Bank i Irland for 10,4 mia. kr.
 • 2005: Køber den norske ejendomsmæglerkæde Krogsveen. Ukendt pris.
 • 2005: Køber den svenske ejendomsmæglerkæde SkandiaMäklarna. Ukendt pris. Solgt 2012.
 • 2006: Køber den finske Sampo Bank for 30,1 mia. kr.

Direktion
Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.

Ejerforhold
Danske Banks aktier er fordelt på en stor mængde ejere, men A.P. Møller-Mærsk koncernen og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, København ejer tilsammen 22,84 pct. af aktiekapitalen, desuden ejer Fonden Realdania 4,91 pct. og Cevian Capital II Master Fund LP ejer 5,07 pct.

Kriktik af gebyrer
Danske banker har i de senere år været udsat for kritik og beskyldninger om grådighed og høje gebyrer. Især Danske Bank har været forbundet med høje gebyrer og har i en årrække haft øgenavnet “Gebyrgrib”. Trods tilbud og en gebyrfri hverdag har banken og Peter Straarup haft svært ved at slippe af med prædikatet. Forbrugerrådet offentliggjorde i november 2008 en analyse af, hvad det kostede at være kunde i en bank i et livsforløb. Danske Bank blev kåret som den billigste at være kunde i som lejer og den næstbilligste som ejer. Som led i markedsføringen af banken som en af landets billigste banker valgte banken at skifte farven på logoet fra de normale blå og hvide farver til sort og gul i september og oktober 2010.


Midlertidigt logo benyttet ca. 1 måned i 2010.

I 2013 indførte Danske Bank, som den første i Danmark, en abonnementsordning for at være kunde i banken, frem for som før at betale gebyrer for bestemte tjenester. Dette gælder for kunder med et engagement på mindre end 750.000 DKK (studerende samt unge under 28 undtaget) og vil træde i kraft pr. 1. september 2013. For kunder med få og meget simple bankbehov viste en undersøgelse foretaget af prisportalen Mybanker for TV 2, at Danske Bank herefter ville blive den dyreste af de 11 banker, der indgik i undersøgelsen. Eksemplet tog udgangspunkt i en kunde, der bl.a. var uden opsparing, ikke havde gæld, samt 2 gange om måneden hævede penge i fremmede pengeautomater.

Skriv en kommentar