Danske Andelskassers Bank

Besøg Danske Andelskassers Banks website: https://www.andelskassen.dk/


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Danske Andelskassers Bank er et dansk pengeinstitut, der har hovedsæde i Hammershøj og 17 filialer samt tre erhvervscentre og et landbrugscenter, som dækker en stor del af Jylland og Fyn under navnet/brandet Andelskassen.

Banken servicerer både privat- og erhvervskunder og tilbyder alle almindelige bankprodukter, herunder lån, opsparing, investering, pension og forsikring. I forbindelse med bankens seneste regnskab, regnskabet for 1.-3. kvartal 2016, havde banken et samlet udlån på 5,8 milliarder kroner og et samlet indlån på 8,3 milliarder kroner. Endvidere udfører banken forskellige hovedsædefunktioner for mindre pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder.

I forlængelse af en fusion med de 16 andelskasser i Sammenslutningen Danske Andelskasser i 2011 blev Danske Andelskassers Bank børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen.

Lokalt fokus
Danske Andelskassers Bank har et lokalt fokus, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at banken engagerer sig i sine lokalområder på mange forskellige måder.

Det sker blandt andet gennem sponsorater af foreninger og initiativer, der gør en forskel lokalt, og gennem uddeling af en række priser, ”Sammen kan vi mere”-priserne og Andelskasseprisen, på i alt 300.000 kr., som hvert år gives til henholdsvis foreninger/grupper og enkeltpersoner/par i bankens aktionærkredse som en anerkendelse for deres store lokale engagement.[1]

Det sker også på mere overordnet niveau gennem bl.a. foreningen Danmark på Vippen, som Danske Andelskassers Bank var medstifter af i 2014. Foreningen er partipolitisk neutral, har bl.a. en række kommuner, lokalbanker og øvrige lokale virksomheder som medlemmer og har som vision, at ”uanset hvor i Danmark man bor, skal danskere have samme muligheder for at bosætte sig, finde job, udvikle virksomheder og have samme offentlige tilbud, adgang til effektive infrastrukturforbindelser og ensartede finansieringsbetingelser.”[2]

Danske Andelskassers Bank har desuden taget initiativ til innovationsprojektet Fremtiden Spirer, der er skabt i et samarbejde mellem banken og VIA Center for Undervisningsmidler. Det er et undervisningsprojekt for folkeskolens ældste klasser og elever på ungdomsuddannelser i bankens markedsområder, og formålet er, at eleverne skal blive klogere på, hvad det vil sige at tænke entreprenant og skabe gode idéer samt ikke mindst udvikle evnen til at omsætte idéerne til driftige forretninger – til gavn for borgere og erhvervsvirksomheder i lokalområderne. Med ”Fremtiden Spirer” bidrager banken således på en ny måde til at skabe vækst og udvikling i dens markedsområder.[3]

Historie
Danske Andelskassers Bank blev stiftet i 1969 og begyndte sit virke som pengeinstitut den 1. april 1970. Bankens rødder rækker dog helt tilbage til 1915.

Banken blev stiftet af andelskasserne i foreningen Danske Andelskasser med henblik på at fungere som bankforbindelse for disse, og da 47 af andelskasserne i foreningen Danske Andelskasser i 1986 – som følge af øgede krav til pengeinstitutter fra EF – gik sammen i Sammenslutningen Danske Andelskasser, fortsatte Danske Andelskassers Bank som bankforbindelse for disse andelskasser. Endvidere kom de centrale funktioner for Sammenslutningen Danske Andelskasser, hvor andelskasserne bl.a. hæftede for hinanden i fællesskab, til at dele bopæl med banken i Hammershøj – et bofællesskab, der over årene førte til, at Danske Andelskassers Bank og Sammenslutningen Danske Andelskasser så at sige delte medarbejdere på hovedkontorniveau.

I 2011 blev det besluttet at samle andelskasserne i Sammenslutningen Danske Andelskassers til ét pengeinstitut og ændre ejerform fra andels- til aktieselskab. Grundet især en række sammenlægninger mellem andelskasser i perioden fra 1986 til 2011 var der på det tidspunkt 16 andelskasser i Sammenslutningen Danske Andelskasser, og disse andelskasser blev alle sammenlagt med Danske Andelskassers Bank, der efterfølgende blev børsnoteret.

Blandt de andelskasser, der blev sammenlagt med Danske Andelskassers Bank, var Danmarks første andelskasse, Outrup Andelskasse, der blev stiftet i 1915. Danske Andelskassers Bank betegner derfor 1915 som sit fødselsår og fejrede i 2015 sit 100 års jubilæum, bl.a. med udgivelsen af en jubilæumsbog.

Ledelse og ejerforhold
Danske Andelskassers Bank er i dag et børsnoteret selskab, der er ejet af dels 16 fonde, som blev etableret for de andelskasser, der indgik i fusionen i 2011, dels knap 30.000 private aktionærer (der ofte også er kunder) og dels investeringsselskaber og institutionelle investorer. Fondenes ejerandel udgjorde ultimo 2015 i alt 31 % af aktierne, mens de private aktionærer tegnede sig for 18 % af aktierne, og de resterende godt 50 % af aktierne altså ejedes af investeringsselskaber og institutionelle investorer.

Bankens øverste myndighed er generalforsamlingen, og banken har en bestyrelse bestående af 8 bestyrelsesmedlemmer. Pr. november 2016 bestod formandskabet i banken af bestyrelsesformand og advokat Jakob Fastrup og næstformand Helle Okholm, som er tidligere nordisk CFO i Bluegarden Holding og nu bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser.

Danske Andelskassers Bank har endvidere opdelt sit forretningsområde i seks regioner med tilhørende aktionærkredse, og hver af disse aktionærkredse har et tilhørende aktionærråd, der på samme tid er ”lokalområdets repræsentanter i forhold til banken og bankens repræsentanter i forhold til lokalområderne.”[4].

I aktionærkredsene holdes der årlige aktionærmøder, hvor bankens ledelse fortæller om årets gang i banken, og hvor der typisk også bydes på underholdning – tidligere ved eksempelvis Claus Meyer, Bonderøven, Peter Ingemann og Søren Ryge.

Direktionen i Danske Andelskassers Bank bestod pr. november 2016 af administrerende direktør Jan Pedersen, tidligere bl.a. Danske Bank og BNP Paribas Cardif Forsikring, og viceadministrerende direktør Tomas Michael Jensen, tidligere bl.a. Jyske Bank.

Danske Andelskassers Bank
Virksomhedsform aktieselskab
Hovedsæde(r) Hammershøj
Nøgleperson(er) Jakob Fastrup, bestyrelsesformand

Jan Pedersen, adm. direktør

Slogan(s) Sammen kan vi mere
Resultat -10,6 mio. kr. før skat (3. kvartal 2016)
Egenkapital 1,2 mia. kr. (3. kvartal 2016)
Selskabsskat [1]
Cvr-nummer 31843219
Hjemmeside(r) https://www.andelskassen.dk

Skriv en kommentar