Carnegie Bank

Besøg Carnegie Banks website: https://www.carnegie.se/da/dk/


Fra https://www.carnegie.se/da/dk/om-carnegie/hvem-er-vi/:

Hvem er vi
Carnegie er en førende nordisk, uafhængig investeringsbank. I Danmark har vi aktiviteter inden for områderne Securities (analyse og handel med aktier, primært nordiske), Investment Banking (virksomhedstransaktioner) og Wealth Management. Vi er samarbejdspartner for en lang række danske og udenlandske institutionelle investorer, virksomheder og private.

Vores forretningsfilosofi er enkel. Vi leverer rådgivning, der er kendetegnet ved professionalisme, transparens og integritet. Vi vil være kundens foretrukne samarbejdspartner, og det er vores vigtigste målsætning at hjælpe vores kunder til at gøre en god forretning på både kort og lang sigt.

Vores medarbejderes kompetencer er Carnegies vigtigste produkt. For at kunne tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere, er det vigtigt, at vi hele tiden lever op til kravene til en moderne og attraktiv arbejdsplads. Carnegie tilbyder ansvar, udfordringer og udviklingsmuligheder for den enkelte. Vores positive arbejdskultur er karakteriseret ved en høj grad af teamwork, engagement og kundefokus.

Dialog er et vigtigt redskab i vores bestræbelser på altid at leve op til kundens forventninger. Vi hører derfor meget gerne fra dig, hvis du har synspunkter, konstruktiv kritik eller ros.

Carnegie Investment Bank er en del af Carnegie gruppen. Gruppens hovedkontor er placeret i Stockholm. Herudover er Carnegie gruppen repræsenteret i seks lande: Danmark, Norge, Finland, Luxembourg, England og USA. Du kan læse mere om Carnegie gruppen her.

CSR i Carnegie
CSR er en vigtig del af Carnegies strategi af flere årsager. Kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere stiller krav til, at vi arbejder etisk og skaber holdbare forretninger og relationer. Engagementet og ambitionen om at skabe muligheder for mennesker er en del af vores virksomhedskultur.
Carnegie gruppens medarbejdere har gennem økonomisk støtte hjulpet til, at mere end 10.000 udsatte børn og unge i Uganda, Indien og Letland har fået muligheden for at skabe sig en bedre fremtid. Indsatsen udføres gennem Carnegie gruppens frivillige forening Carnegie Social Initiative.

Carnegie grundlagde Carnegie Social Initiative for mere end 10 år siden. Medarbejderne yder bidrag til de udsatte børn og unge ved at afstå en lille del af deres lønudbetaling hver måned. De seneste år er omkring en million svenske kroner årligt gået direkte til Carnegie Social Initiatives udviklingsprojekter. Carnegie betaler for al administration og tilsikrer, at bidragene går 100% til de udsatte børn og unge i Uganda, Letland og Indien.

Alle projekter er blevet grundigt screenet af uafhængige rådgivere, som følger op regelmæssigt for at sikre sig, at Carnegies donationer bliver anvendt på bedst mulige måde.

Historien om Carnegie
Carnegie blev i 1803 grundlagt som en handelsvirksomhed af David Carnegie og er idag et af ​​nordens ældste brands. Selskabet beskæftigede sig dengang med mange forskelligartede handelsaktiviteter. Skridtet til alene at tilbyde finansielle tjenesteydelser blev taget ved dannelsen af ​​investeringsbanken Bankirfirman Langenskiöld i 1932.

Carnegie i sin nuværende form blev dannet, da børsmægler-aktiviteterne i slutningen af 1960´erne blev væsentlig udvidet, dette ved ansættelse af en række succesfulde børsmæglere. Aktieanalyse aktiviteterne blev også gradvist udvidet og i 1980’erne udviklede Carnegie sig til en investeringsbank med fokus på analyse og rådgivning om nordiske aktieprodukter til lokale og globale institutionelle kunder.

I 1990’erne voksede Carnegie kraftigt og selskabets store viden om nordiske selskaber blev brugt til at udvide aktiviteterne inden for M&A, IPO og ECM rådgivning. Endvidere ydede Carnegie med stor succes investeringsrådgivning til en kreds af velhavende privatpersoner. Dette dannede grundlaget for etableringen af Private Banking som et selvstændigt forretningsområde i 2004. Med købet af HQ Bank og HQ Fonder i 2010 indtog Carnegie en ledende rolle inden for private banking og aktiv fondsforvaltning i Sverige.

Carnegie har altid været præget af en entreprenørånd og har været pioner inden for flere områder. Carnegie stod i spidsen for forandringerne på børsmæglerområdet i Sverige i 1960-70’erne. I 1980-90’erne, var Carnegie hurtig til at se potentialet i at sælge nordiske aktier til udenlandske institutioner og var den første nordiske aktør, der etablerede salgskontorer i både London og New York. Succesen kan i høj grad tilskrives medarbejdernes engagement, en imponerende track record, høj grad af kundefokus, selskabets dybdegående kendskab til de nordiske markeder og et stærkt globalt distributionsnet.

Skriv en kommentar