Borbjerg Sparekasse

Besøg Borbjerg Sparekasses website: http://www.borbjergsparekasse.dk/


Fra http://www.borbjergsparekasse.dk/Borbjerg-Sparekasses-historie.92.aspx:

Borbjerg Sparekasse blev stiftet i 1871.

Sparekassen i Borbjerg blev oprettet i 1871. Bag oprettelsen stod nogle af sognets fremsynede mænd, der havde forståelse for værdien af dens oprettelse og fremtidige betydning for lokalsamfundet.

Sparekassens ældste protokol viser, at sparekassen er begyndt den 21. juni 1871, og da ejeren af Borbjerg Mølle var valgt til formand og kasserer, blev det på Borbjerg Mølle, sparekassen skulle have kontor indtil videre. Der skulle holdes åbent lørdag eftermiddag i nogle timer, og man fik ikke nogen form for vederlag for at sidde på kontoret. Det, at have bevidstheden om at gøre et stykke arbejde til gavn og glæde for egnens beboere, var løn nok i sig selv.

Sparekassen havde hjemsted i Borbjerg Mølle fra sin start og indtil 1. oktober 1892. Efterfølgende flyttede hjemstedet en del gange frem til 1971. I jubilæumsåret flyttede kontoret til Bukdalvej 5, Borbjerg, 7500 Holstebro, hvorfra sparekassen stadig har til huse.

I 1976 ændres bank- og sparekasseloven således, at sparekassens indskydere nu skal vælge et repræsentantskab, som igen vælger en bestyrelse. Tiden med et selvsupplerende tilsynsråd er slut. Ved dette valg blev der udpeget 28 repræsentantskabsmedlemmer. Den første bestyrelse, bestående af 6 medlemmer samt et medlem valgt af handelsministeriet, vælges i 1977 efter lovændringen.

Sidst på året 1987 blev der i bestyrelsen truffet beslutning om, at omdanne sparekassen til indskyder- og garantsparekasse. Denne beslutning blev truffet for at styrke sparekassens kapitalgrundlag.

I 1991 ved repræsentantskabsmødet vedtages ændring i vedtægterne, så sparekassen fremover udelukkende er garantsparekasse.

I jubilæumsåret 1996 fremstår Borbjerg Sparekasse som et pengeinstitut, der er parat til at tage fremtidens udfordringer op.

Der er 8 ansatte i Borbjerg Sparekasse, hvoraf Mogens Christensen er Borbjerg Sparekasses direktør siden 2003. Vi skal ikke tjene penge til aktionærer, men alene på et sundt forretningsmæssigt grundlag tilvejebringe konkurrencedygtige produkter, som tjener vore kunders interesser.

Borbjerg Sparekasse har en strategi om at forblive selvstændig til gavn for lokalområdet og vore kunder. Derfor bestræber vi os på hele tiden at tilbyde konkurrence dygtige produkter, service og priser.
Ligeledes bestræber vi os på løbende at kunne matche vore kunders løbende behov. Som andre større pengeinstitutter i Danmark gennemfører Borbjerg Sparekasse alle salgs forretninger incl. internationale transaktioner.

Skriv en kommentar