Alm. Brand Bank

Besøg Alm. Brand Banks website: http://www.almbrandbank.dk/


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Alm. Brand A/S Koncernen er en dansk, finansiel koncern bestående af et børsnoteret holdingselskab, hvorunder der er en række datterselskaber. Koncernens primære forretningsområder er forsikring, bankvirksomhed og pensioner. Selskabets hovedaktionær er Alm. Brand af 1792 FMBA. Firmaet blev grundlagt 1792 som Landbygningernes almindelige Brandforsikring.

Koncernen omsætter årligt for 7,7 mia. kr. og har 1.862 ansatte.

Alm. Brand Forsikring
Alm. Brand Forsikring er landets fjerdestørste skadeforsikringsselskab med en samlet markedsandel på ca. 10 %. Man opererer indenfor segmenterne Privat, Erhverv og Landbrug.

For segmentet Landbrug er man det næststørste selskab med en markedsandel på ca. 30 %.

Alm. Brand Liv og Pension
Alm. Brand Liv og Pension arbejder med livsforsikringer og pensionsopsparinger. Man arbejder med private, individuelle ordninger og ordninger for mindre erhvervsdrivende.

Der tilbydes desuden ordninger til landmænd.

Alm. Brand Bank
Alm. Brand Bank er opdelt i en detailbank og en engrosbank, hvor detailbanken varetager private og landbrugskunder. Man tilbyder ind- og udlån, samt finansieringer/leasing som andre banker.

Engrosbanken benytter ekspertisen fra koncernens forretningsområder til at foretage investeringer og fremskaffe kapital, der kan bidrage til bankens samlede resultat.

Skriv en kommentar