Østjydsk Bank

Besøg Østjydsk Banks website: https://www.oeb.dk/


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Østjydsk Bank A/S er en dansk bank, der har 3 filialer i hhv. Mariager, Hadsund, og Hobro, samt pengeautomater i Havndal og Spentrup. Hovedsædet er beliggende i Mariager.

Østjydsk Bank blev grundlagt i 1897 under navnet “Banken for Mariager og omegn”.

I 2015 beskæftigede banken ca. 75 medarbejdere og opnåede et underskud på ca. 20 mio. kr. I første halvår 2016 havde banken et overskud på 2,2 mio. kr.

Ifølge bankens årsrapport for 2015 forventer Østjydsk Bank i regnskabsåret 2016 et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i intervallet 45-50 mio. kr.

Banken er noteret på Københavns Fondsbørs. De største aktionærer i banken er Arbejdernes Landsbank og en række lokale aktionærer.

Bankens direktør er Max Hovedskov.

Afdelinger[redigér | redigér wikikode]

Afdeling: Adresse: Telefon
Mariager Østergade 6-9, 9550 Mariager 9854 1444
Hobro Adelgade 8, 9500 Hobro 9668 4340
Hadsund Storegade 55-61, 9560 Hadsund 9668 4400

Østjydsk Banks logo
Østjydsk Banks hovedsæde på Østergade i Mariager
Østjydsk Banks hovedsæde på Østergade i Mariager

Østjydsk Bank på Storegade i Hadsund

Østervraa, J.A.K. Andelskasse

Besøg Østervraa, J.A.K. Andelskasses website: http://jak-oestervraa.dk/


Fra http://jak-oestervraa.dk/om-jak/historie-info.aspx:

J.A.K. Andelskasse Østervrås historie
​J.A.K. Andelskasse Østervrå blev grundlagt i 1981, med det formål at drive virksomhed som pengeinstitut efter de klassiske J.A.K. dyder. Vi arbejder derfor for økonomiske fordele for både indskydere og låntagere, som led i en drøm om et rentefrit samfund baseret på J.A.K.’s tanker.

J.A.K. betyder JORD – ARBEJDE – KAPITAL, og navnet er valgt ved starten i 1931 for at symboliserer de tre produktionsfaktorer.

​Når JORD i udvidet betydning (råstoffer o.l.) kommer i forbindelse med ARBEJDE, dannes de virkelige værdier, den ægte KAPITAL – Ikke at forveksle med penge, der alene er et omsætningsmiddel.​

Andelskassen bygger på J.A.K. idealer og tanker, og arbejder for at fastholde klassiske dyder som f.eks. personlig betjening og ansvarlig rådgivning. J.A.K. Andelskasse Østervrå er samtidig en moderne andelskasse, der tilbyder betalingskort og netbank.

​Andelskassen er er en selvejende institution. Vi har ingen aktionærer eller andre kapitalinteresser, der skal tjenes penge til. Vi skal blot have overskud, der sikrer andelskassens eksistens.​

J.A.K. Andelskasse er medlem af Indskydergarantifonden
​Ethvert pengeinstitut med tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed er automatisk medlem af Garantifonden for Indskydere og Investorer. Dette betyder, at indestående op til 100.000 € (ca. 750.000 kr.) er sikret, hvis andelskassen skulle gå konkurs.

​Reglerne for dækning af indskud ændres pr. 01/06 2015. Du kan læse mere om de ændrede dækningsregler her, eller kontakte Andelskassens jurist på tlf. 29 37 75 60 eller mail ca@jakjak.dk

​Du kan se J.A.K. Andelskasse Østervrås tilladelse og registrering til at drive pengeinstitut her.

Har du yderligere spørgsmål til Garantifonden for Indskydere og Investorer, så kan du læse mere på www.gii.dk

Vestjysk Bank

Besøg Vestjysk Banks website: http://www.vestjyskbank.dk/


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Vestjysk Bank
Virksomhedsform Aktieselskab
NASDAQ OMXVESTJYSK
Hovedsæde(r) Lemvig
Antal salgssteder 15 afdelinger i Danmark (2016)
Nøgleperson(er) Jan Ulsø Madsen (adm. bankdirektør)
Michael Nelander Petersen (bankdirektør)
Vagn Thorsager(bestyrelsesformand)
Branche(r) Finans
Slogan(s) Det handler om vilje
Det handler om mennesker (2009 – 2012)
Medarbejdere 470 (2016)
Hjemmeside(r) www.vestjyskbank.dk

Sparekassen Vendsyssel

Besøg Sparekassen Vendsyssels website: https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/


Fra https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Om_sparekassen/start/:

Vores kunder skal hos os finde en optimal løsning på deres samlede finansielle behov, herunder også konkurrencedygtige løsninger og produkter inden for realkredit, forsikring, pension og investering.

Værdigrundlag
I sparekassen arbejder vi ud fra følgende værdigrundlag:

lime_pil Vi skal behandle kunderne, så de bliver ved med at være kunder.
lime_pil Vi skal behandle hinanden, så vi glæder os til at komme på arbejde.
lime_pil Vi skal fortsat tjene så mange penge, at vi kan opretholde begge dele.

Værdigrundlaget underbygges med nedenstående overordnede kerneværdier, der
definerer hvem vi er, og hvordan vi arbejder:

lime_pilSund fornuft – vi bruger sund fornuft som vejviser for alt, hvad vi gør.
lime_pilHandlekraft – vi viser handlekraft i vores daglige arbejde.
lime_pilLokal forankring – vi er en aktiv del af de byer, vi har forretning i.

Historien – kort fortalt

1871 Den 6. februar stifter tre gæve mænd Sparekassen for Vrå og Em sogne.
2001 Sparekassen Vendsyssel bliver dannet som en fusion mellem Vrå Sparekasse og Jelstrup Lyngby Sparekasse.
2004 Sparekassen åbner en ny afdeling i Skagen
2005 Sparekassen fusionerer med Hellevad-Ørum Sparekasse i Klokkerholm.
2006
Sparekassen åbner en ny afdeling i Aabybro.
Sparekassen gennemfører sammenlægning med Brovst Sparekasse og Jerslev Sparekasse.
2007 Sparekassen åbner en ny afdeling i København.
2008
Sparekassen overtager Sparbanks afdeling i Frederikshavn og gennemfører en sammenlægning med Ulsted Sparekasse.
Sparekassen åbner i november en ny afdeling i Sindal.
2009 I 2009 overtager sparekassen fire afdelinger fra det daværende EBH Bank under afvikling.
2012 Sparekassen fusionerer med Sparekassen Limfjorden og Sparekassen Hvetbo A/S.
2015 Sparekassen fusionerer med Hals Sparekasse.

Totalbanken

Besøg Totalbankens website: http://www.totalbanken.dk/


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Totalbanken er en lokalbank med hovedsæde i Aarup i Assens Kommune. Banken har udover sit hovedsæde fire filialer – to på det vestlige Fyn (Vissenbjerg og Tommerup) og to i Odense. Banken havde i maj 2016 54 medarbejdere, og blev ledet af bankdirektør Ivan Sløk.

Historie
Banken blev grundlagt 16. februar 1911 som Banken for Aarup og Omegn.

I 2007 kom banken i søgelyset efter at Konkurrencestyrelsen vurderede at bankens samarbejde med seks andre lokalbanker havde karakter af et kartel og dermed var ulovligt.

Banken havde i 2015 et resultat før skat på 24,2 mio. kr.

Totalbanken
Grundlæggelse 16. februar 1911; 105 år siden
Hovedsæde(r) Aarup
Branche(r) Bank
Resultat Stigning 24,2 mio. kr. (2015)
Selskabsskat [1]
Medarbejdere 54 (2016)
Cvr-nummer 10349818
Hjemmeside(r) www.totalbanken.dk

Sparekassen Thy

Besøg Sparekassen Thys website: https://www.sparthy.dk/


Fra https://www.sparthy.dk/om-sparekassen/profil:

Om Sparekassen Thy
Vi i Sparekassen Thy har sat os et mål: ”Vi vil være det bedste pengeinstitut i virkeområdet”. Det betyder for dig som kunde, eller kommende kunde, at vi forpligter os til hele tiden, at give dig den optimale service og rådgivning, der passer til dig og din situation.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse

Besøg Sønderhå-Hørsted Sparekasses website: http://sdrhaa.dk/


Fra http://sdrhaa.dk/om-os/om-os/:

Søby-Skader-Halling Sparekasse

Besøg Søby-Skader-Halling Sparekasses website: http://www.soebyspar.dk/


Fra https://www.soebyspar.dk/om-os/om-os-i-soeby-sparekasse.aspx:

Sydbank

Besøg Sydbanks website: http://www.sydbank.dk/


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Sydbank A/S (NASDAQ OMXSYDB) er Danmarks femtestørste pengeinstitut. Den har hovedsæde i Aabenraa.

Banken blev grundlagt i 1970 ved en fusion af fire lokalbanker:

 • Den Nordslesvigske Folkebank, Aabenraa
 • Graasten Bank, Gråsten
 • Folkebanken for Als og Sundeved, Sønderborg
 • Tønder Landmandsbank, Tønder

Stiftelsen af den sønderjyske regionalbank skulle sikre, at en bank med rod i Sønderjylland havde finansiel styrke, kvalitet og kompetence til at betjene de voksende enheder i erhvervslivet. Siden grundlæggelsen har banken opslugt flere mindre banker.

Banken havde ultimo 2013 i alt 434.000 kunder, hvoraf 37.000 er erhvervskunder. Banken har 97 filialer i Danmark og 5 i Tyskland. Banken har en markedsandel på mellem 6 og 9 pct. Markedsandelen er størst i Region Syddanmark.

Sydbank ejes af 130.000 aktionærer, hvoraf den eneste, der ejer mere end 5 procent er den amerikanske investeringsfond Silchester International Investors LLP, der ejer mere end 10 procent af aktiekapitalen. Frem til 2012 var Nykredit Realkredit storaktionær med omkring 9,40 procent af aktierne, mens også ATP har ejet 5,10 procent af banken.

Historie
1970’erne

I 1970’erne voksede antallet af Sydbank-afdelinger til 50 – alle i Sønderjylland – indtil Sydbank i 1976 gik over Kongeåen og åbnede en afdeling i Fredericia.

1980’erne
I 1980’erne voksede Sydbank stærkt. I 1983 etablerede Sydbank sig på Kgs. Nytorv i København og fusionerede samme år med Århus Bank – og i 1984 med Fynske Bank. Samtidig etablerede banken sig med en afdeling i Flensborg samt datterselskabet SBK-Finans. I 1985 fulgte en afdeling i Hamborg. I 1987 stiftede Sydbank Investeringsforeningen SydInvest, og banken overtog dele af den københavnske 6. Juli Banken, der var gået i betalingsstandsning i marts samme år. I 1988 overtog Sydbank Fællesbanken for Danmarks Sparekassers afdelinger i København. I 1989 købte Sydbank DMK-Holding. Banken gik ud af 1980’erne med en markedsandel på godt 2 procent, 70 afdelinger og 1.400 medarbejdere.

1990’erne
Sydbank fusionerede i 1990 med Sparekassen Sønderjylland. Ved afviklingen af Varde Bank overtog Sydbank med virkning fra 1. januar 1994 de fleste af denne banks aktiviteter, blandt andet 30 vestjyske afdelinger. I maj 1994 købte Sydbank Aktivbanken og dermed 40 østjyske afdelinger fra Topdanmark.

Efter 2000
Efter årtusindskiftet har Sydbank markeret sig om en fremgangsrig, voksende, solid og velindtjenende bank, der nu er næsten landsdækkende. Sydbank overtog Odense-banken Egnsbank Fyn i 2002 og har siden etableret afdelinger i Midtjylland og på Nordsjælland. Desuden åbnede Sydbank i 2002 datterbanken Sydbank (Schweiz) AG i St. Gallen i Schweiz. I 2007 solgte Sydbank DMK-Holding til ebh bank og åbnede en afde-ling i Kiel. I 2008 overtog Sydbank sjællandske bankTrelleborg med hovedsæde i Slagelse. I 2011 har banken åbnet 3 nye afdelinger – en i Hørsholm, samt 2 afdelinger på Amager – den ene på Amagerbrogade, den anden i Dragør.

Sydbank er i dag blandt landets største banker med base i Sønderjylland og hovedsæde i Aabenraa. Banken har en markedsandel i sektoren på omkring 7 procent, cirka 2.600 medarbejdere og mere end 110 afdelinger – heraf tre i Tyskland. Den administrerende direktør er siden 2010 Karen Frøsig, derudover består direktionen af Preben Lund Hansen.

I 2012 overtog Sydbank Tønder Bank, der forinden havde indgivet konkursbegæring som følge af øgede krav til bankens solvens fra Finanstilsynet. I 2013 købte Sydbank DiBa Bank.

SydbankFonden
Sydbank stiftede i 2002 SydbankFonden, der hvert år uddeler millioner af kroner til velgørende, kulturelle og folkelige formål. Blandt andet skænkede SydbankFonden i 2008 bronzeskulpturen ”Myten” – inspireret af myten om Christian II, der ifølge sagnet med en finger skabte en rille i et bord under fangenskab på Sønderborg Slot – til Sønderborg Kommune.

Sydbanks Musikpris
I 2008 indstiftede SydbankFonden ”Sydbanks Musikpris”, som er en af Danmarks største priser til klassisk musik. Ud over en vinder af 50.000 kroner i hvert af de fem landsdelsorkestre får én af vinderne oven i købet 100.000 kroner i den landsdækkende konkurrence. Læs mere på sydbank.dk/musikpris.

Sydbanks udvikling

 • 1970: Sydbank stiftes ved fusion af Den Nordslesvigske Folkebank, Graasten Bank, Folkebanken for Als og Sundeved og Tønder Landmandsbank.
 • 1976: Banken har 50 sønderjyske afdelinger og krydser for første gang Kongeåen med åbningen af en afdeling i Fredericia.
 • 1983: Sydbank åbner på Kgs. Nytorv i København og fusionerer med Århus Bank.
 • 1984: Sydbank fusionerer med Fynske Bank og etablerer afdeling i Flensborg samt datterselskabet SBK-Finans.
 • 1985: Banken åbner en afdeling i Hamborg.
 • 1987: Sydbank stifter Investeringsforeningen SydInvest og overtager dele af den københavnske 6. juli Banken, der er gået i betalingsstandsning i marts samme år.
 • 1988: Sydbank overtager Fællesbankens afdelinger i København.
 • 1989: Banken køber DMK-Holding.
 • 1990: Sydbank fusionerer med Sparekassen Sønderjylland.
 • 1994: Sydbank overtager per 1. januar det meste af Varde Bank, blandt andet 30 vestjyske afdelinger. Samme år køber banken Aktivbank og dermed 40 østjyske afdelinger fra Topdanmark.
 • 2002: Banken overtager Egnsbank Fyn og åbner datterbanken Sydbank AG i St. Gallen i Schweiz.
 • 2007: Sydbank sælger DMK-Holding til ebh bank og åbner en afdeling i Kiel.
 • 2008: Banken overtager sjællandske bankTrelleborg med hovedsæde i Slagelse.
 • 2012: Banken overtager den nødlidende Tønder Bank.
 • 2013: Banken overtager DiBa Bank.

Administrerende direktører
Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.


Sydbanks afdeling i Flensborg


Sydbanks afdeling i Viborg, april 2011.

Foto: Lars Schmidt
Sydbank
Sydbank hovedkontor.jpg
Sydbank.svg
Sydbanks hovedsæde i Aabenraa.
Virksomhedsform aktieselskab
Grundlæggelse 1970
Hovedsæde(r) Aabenraa
Nøgleperson(er) Karen Frøsig
(adm. direktør)
Anders Thoustrup
(bestyrelsesformand)
Branche(r) Finans
Slogan(s) Hvad kan vi gøre for dig?
Resultat 187 mio. kr. (2013)
Medarbejdere 2.231 (2013)
Hjemmeside(r) sydbank.dk

Swedbank

Besøg Swedbanks website: http://www.swedbank.dk/


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Swedbank AB (tidligere FöreningsSparbanken) er en ledende nordiskbaltisk storbank med 9½ millioner privatkunder og 534.000 virksomhedskunder i Sverige, Estland, Letland og Litauen. I Sverige har banken 377 filialer, og i Baltikum yderligere 224 filialer. Udover det er banken repræsenteret i København, Helsinki, Kaliningrad, Kijev, Luxembourg, Moskva, Marbella, New York, Oslo, Shanghai, Sankt Petersborg og Tokyo. Swedbank er en af Sveriges storbanker, sammen med Nordea, Handelsbanken og SEB.

Den første svenske sparekasse blev grundlagt i Göteborg i 1820. I 1992 fusionerede en række lokale sparekasser for at skabe Sparbanken Sverige, der blev kendt som Sparbanken. I 1995 blev denne bank noteret på fondsbørsen. I 1997 fusionerede banken med Föreningsbanken, og navnene blev kombineret til at skabe FöreningsSparbanken. Under sen-2000’ernes globale finansielle krise godtog Swedbank offentlig støtte på grund af sine tab fra långivere i de nærliggende baltiske økonomier.

Swedbank AB
Swedbank skylt.JPG
Virksomhedsform aktiebolag
Grundlæggelse 1820
Hovedsæde(r) Stockholm
Nøgleperson(er) Birgitte Bonnesen(Koncernchef og administrerende direktør), Lars Idermark (Formand)
Branche(r) Finansiel virksomhed
Produkt(er) Bankforretninger, huslån, corporate banking og betalingsformidling
Omsætning 31,04 milliarder SEK(2010)
Resultat Stigning 7,444 milliarder SEK (2010)
Aktiver 1,717 billioner SEK (2010)
Egenkapital 95,04 milliarder SEK (2010)
Medarbejdere 17.220 (årsværk 2010)
Datterselskab(er) Swedbank Eesti
Swedbank Latvija
Swedbank Lietuva
Swedbank Luxembourg
Swedbank Rusland
Swedbank Ukraine
Hjemmeside(r) www.swedbank.com