Realkreditlån

Realkreditlån er en særlig form for lån, der kun tilbydes mod sikkerhed i fast ejendom. Realkreditlån betales typisk tilbage over en periode på 20-30 år.

Langt de fleste realkreditlån tilbagebetales ved betaling af lige store terminsydelser i hele lånets løbetid. Sådanne lån kaldes annuitetslån. Fordelen ved et annuitetslån, er at terminsydelserne i de første år næsten udelukkende består af renter. Renter kan som bekendt trækkes fra i skat, og nettoydelsen – dvs. ydelsen efter skat – bliver derfor den mindst mulige i de første år af lånets løbetid.

Efterhånden som lånet betales af, vil renternes andel af terminsydelsen falde, og der vil således kunne trækkes mindre fra. Det betyder at nettoydelsen stiger med tiden. I de første år stiger nettoydelsen langsomt, men år for år stiger den hurtigere og hurtigere

Der findes også en låntype, der kaldes serielån. Serielån tilbagebetales med lige store afdrag hver termin. Fordelen er, at gælden nedbringes hurtigt. Til gengæld er nettoydelsen i de første år væsentlig højere end ved annuitetslån.

Der findes også såkaldte mixlån, som er en kombination af annuitets- og serielån.

Læs mere på: Realkredit