Rønde Sparekasse

Besøg Rønde Sparekasses website: https://www.roendespar.dk/


Fra https://www.roendespar.dk/Om-os:

Om os
Som kunde i Rønde Sparekasse er du i centrum.  Vi lægger vægt på personlig betjening, at du har den samme rådgiver hver gang du er i Sparekassen, at vi kun er et telefonopkald væk, og at der er kassebetjening i hele sparekassens åbningstid.  Vi støtter foreningslivet på Djursland – vil du også være med til at støtte op om lokalsamfundet, så er vi dit lokale pengeinstitut.

Historie
Rønde Sparekasses historie er lang og meget begivenhedsrig!

Sparekassen er, som mange andre små lokale “sognesparekasser”, opstået i årene efter krigen i 1864, hvor der for alvor var grøde i landbrugssamfundet, og opadgående konjunkturer gav gode økonomiske muligheder.

Landboerne var optaget af at vise, at de kunne stå på egne ben – man ville ikke være afhængige af købstædernes købmænd og pengeinstitutter.

Den 25. august 1868 stiftedes “Spare- og Laanekasse For Thorsager Pastorat” – det, der senere blev til Rønde og Omegns Sparekasse og i 2012 til Rønde Sparekasse.

Formålet var bl.a. at sikre, at lokale penge skulle komme det lokale økonomiske liv til gode.

I de første skrifter kan gulnede blade berette, at der måtte tages indskud fra 16 skilling til 100 rigsdaler. Den øvre grænse var et udtryk for datidens forsigtighed.

Allerede den 5. september 1868 kom den første sparer med netop 100 rigsdaler. 13 dage senere kom den første låner og ønskede at låne 50 rigsdaler. Han fik pengene og stillede som sikkerhed en sofa, 6 stole, et bord, en kommode, 2 dyner, 2 puder samt en kautionist!

Gennem årene har sparekassen haft 4 forskellige adresser i Rønde og var gennem de første 50 år det eneste pengeinstitut i byen.

De sidste årtiers udvikling har skabt et godt grundlag for en fortsat vækst som – baseret på gamle traditioner – vil gå hånd i hånd med de krav, som fremtiden vil stille til Rønde Sparekasse.

Skriv en kommentar