PenSam Bank

Besøg PenSam Banks website: https://www.pensam.dk/bank


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

PenSam er en dansk livsforsikrings- og pensionskoncern med hjemsted i Furesø Kommune. De vigtigste forretningsområder er arbejdsmarkedspensionsordninger samt pensions-, bank- og forsikringsvirksomhed for privatkunder.

Koncernens moderselskab er PenSam Holding A/S. Aktionærerne i holdingselskabet er fagforeningen FOA – Fag og Arbejde og Pensionskassen PenSam, som administreres af koncernen.

I koncernen indgår tillige PenSam Liv A/S, PenSam Bank A/S, PenSam Forsikring A/S samt PenSam A/S

Historie
I 1985 brød fire pensionskasser med tilknytning til Dansk Kommunalarbejderforbund ud af PKA og etablerede i 1986 PenSam som et nyt administrationssamarbejde mellem de fire pensionskasser:

  • Pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter (stiftet 1966)
  • Pensionskassen for portører (stiftet 1968)
  • Pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab (stiftet 1976)
  • Pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. (stiftet 1977)

I 1990 blev PenSam Liv stiftet for at kunne tilbyde andre typer pensionsprodukter til pensionskassernes kunder. Samme år blev PenSam Bank oprettet. I 1993 oprettedes PenSam Skade med formålet at kunne tegne syge- og ulykkesforsikringer.

I 2006 købte Pen-Sam Liv pædagogmedhjælpernes pensionsselskab PMF-Pension af Sampension.

I 2011 begyndte PenSam at sælge forsikringsprodukter, som indboforsikring, bilforsikring mv.

I oktober 2012 offentliggjorde FOA – Fag og Arbejde, at de ønsker at stille medlemmerne friere i forvaltningen af deres midler til alderspension. FOAs ønsker kommer efter massiv kritik af PenSams omkostningsniveau og forvaltning kundernes opsparing. FOA rejser kravet til de kommende overenskomstforhandlinger.

Pr. 1. januar 2013 er de fire pensionskasser fusioneret under navnet Pensionskassen PenSam.

Siden 1. januar 2015 har investering af pensionsopsparing i investeringspuljer været en mulighed.

I 2015 spaltes PenSam Liv. Administrationen udskilles til PenSam A/S, der leverer drifts-, udviklings- og konsulentydelser til alle selskaber i PenSam gruppen.

Kritik
I foråret 2012 rettede Finanstilsynet en hård kritik af selskabets afkast, som i en periode har været markant lavere end gennemsnittet for branchen. Tilsynet konkluderede dog også, at afkastet er forbedret de seneste år. Derudover påpeger Finanstilsynet, at de 340.000 kunder betaler for meget for at få administreret deres pensionsopsparinger. Endvidere er der kritik af PenSams it-systemer, som betegnes som mangelfuldt og indebærer træghed og giver anledning til dobbeltarbejde.

I sommeren 2012 fik PenSam og en række andre pensionsselskaber kritik for at investere i såkaldte blodobligationer – obligationer fra diktaturstater som fx Den Demokratiske Republik Congo. Kritikken kom både fra kunder og flere politiske partier. Kritikken blev bragt i Berlingske Tidende.

Finanstilsynet anmeldte den 26. oktober 2012 PenSam til politiet, fordi selskabet igennem flere har undladt at sende årsopgørelser ud til en mindre del af kunderne.

PenSam har gennemført en række initiativer, for at imødegå de rejste punkter. Blandt andet er investeringsstrategien ændret i 2009, og selskabet har siden da opnået afkast på niveau med de bedste i den danske pensionsbranche. PenSam’s mere aktive investeringsstrategi har desuden opnået international anerkendelse for hurtigt at indse behovet for en ændret investeringstilgang i et lavrentemiljø. Desuden er omkostningsniveauet faldende og selskabet har iværksat en omfattende it-strategi.

Direktion
Torsten Fels og Benny Buchardt Andersen.

PenSam
Virksomhedsform aktieselskab
Hovedsæde(r) Farum
Selskabsskat [1]
Ejer(e) FOA – Fag og Arbejde
Cvr-nummer 12629532
Hjemmeside(r) https://www.pensam.dk

Skriv en kommentar