Jyske Bank

Besøg Jyske Banks website: http://www.jyskebank.dk/


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Jyske Bank A/S er Danmarks tredjestørste bank. Koncernen har hovedsæde i Silkeborg.

Ud over Jyske Banks bankforretninger i Danmark består koncernen af datterselskabet BRFkredit, leasingselskabet Jyske Finans samt en datterbank i Gibraltar.

Jyske Bank-koncernen har i Danmark flere end 100 bankfilialer og beskæftiger flere end 4.000 medarbejdere, som servicerer de flere end 900.000 kunder. Bankens bank- og realkreditprodukter omfatter et sortiment af finansielle løsninger til private samt små og mellemstore virksomheder. Dertil kommer leasingydelser i datterselskaberne Jyske Finans og Easyfleet. Jyske Bank tilbyder bl.a. også forsikringer i samarbejde med PFA Pension.

Jyske Invest
I 1988 etablerede banken Jyske Invest, som er en gruppe af medlemsejede investeringsforeninger, som omfatter både investeringsforeninger, fåmandsforening og hedgeforening. Foreningen markedsfører både Danmark og udlandet med investeringsbeviser til private, virksomheder og institutionelle kunder.

Jyske Invest beskæftiger i alt 75 medarbejdere, som forvalter en formue på ca. 40 mia. kr. for knap 80.000 medlemmer. Jyske Invest har modtaget flere både danske og internationale udmærkelser for foreningens resultater i 2006 og 2007.

Ledelse
Den øverste myndighed i Jyske Bank er generalforsamlingen, hvor alle aktionærer har stemmeret. Herudover findes et repræsentantskab, hvor der sidder medlemmer fra tre regioner. Repræsentantskabet har bl.a. til opgave at udvælge medlemmer til bestyrelsen og fastsætte de valgte medlemmers honorar. Det tilstræbes at formanden for repræsentantskabet er medlem i bestyrelsen for at sikre den overordnede koordinering. Den af repræsentantskabet udpegede bestyrelse ansætter det nødvendige antal koncerndirektører til at varetage bankens daglige ledelse.

Direktion
Direktionen består af følgende:

  • Ordførende direktør: Anders Dam
  • Viceordførende direktør Sven A. Blomberg
  • Bankdirektør: Per Skovhus
  • Bankdirektør: Leif F. Larsen
  • Bankdirektør: Niels Erik Jakobsen

I skattely
I november 2013 blev DR dokumentaren I skattely vist. Dokumentaren gav indtryk af, at Jyske Bank var parat til at hjælpe danskere med at skjule formuer for Skat. En ansat i Jyske Bank i Schweiz foreslog, at en dansker skulle flytte til England, og etablere selskab i Gibraltar og bankkonto i Schweiz for at eliminere skatten af kommende millionindtægter. Dette viste skjulte optagelser med en kunde i dokumentaren om skattely. ’Kunden’ var journalist, som af DR var udstyret med en dækhistorie om millionindtægter fra et nyudviklet produkt.

Jyske Bank afviste dog alle anklager: »Vi rådgiver ikke om skatteunddragelse«, udtalte direktør Jens Lauritzen, Jyske Banks chef for private banking i Europa. Han mente også at DR havde manipuleret med de skjulte optagelser. Dokumentarudsendelsen I skattely medførte efterfølgende en massiv omtale. Skatteminister Holger K. Nielsen udtalte: “De ting, vi har set i medierne i de sidste uger, er ikke i orden, og det bekræfter mig i, at regeringens fokus på grænseoverskridende skatteunddragelse er nødvendigt.”

Ministeren afsatte følgende 40 mio. kr. til styrke indsatsen på området, der bl.a. betyder at man nedsætter en taskforce og tager initiativ til at få lavet et kodeks om god skatterådgivning for “at at styrke branchen og rådgiverne på området.”

Banken blev nok engang nævnt i forbindelse med sager om rådgivning om ulovlig skatteunddragelse i DR-dokumentaren Det Store skattelæk, der blev sendt 4. april 2016. Banken nægtede at udtale sig.

Historie
Jyske Bank blev dannet 7. juli 1967 ved en fusion mellem Silkeborg Bank, Kjellerup Bank, Kjellerup Handels- og Landbobank, Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg. De følgende år indtrådte Banken for Brædstrup og Omegn, Samsø Bank og Odder Landbobank også i koncernen. I 1981 blev banken landsdækkende, da den overtog Finansbanken. Fusionerede i 1983 med Vendelbobanken og i 1989 med Holstebro Bank. Efterfølgende har der været talrige opkøb og fusioner, med sammenlægningen med BRFkredit i 2014 som den mest markante.

Hovedsæde (Silkeborg).


Jyske Bank, Frederikssund.

Skriv en kommentar