Faster Andelskasse

Besøg Faster Andelskasses website: http://www.faster.dk/


Fra http://www.faster.dk/om-os:

Historien bag Faster Andelskasse
Den 28. maj 1919 afholdtes stiftende generalforsamling for Faster Andelskasse, og første åbningsdag var den 15. juli samme år. På det tidspunkt var der startet mange andelskasser landet over – og flere kom efter.

Der var et stort behov for andelskasserne! Bønderne kunne godt få lov at sætte deres penge i bankerne – derimod kneb det, når de samme ville låne driftskapital til landbruget. Derfor besluttede bønderne her på egnen, at stå sammen og være solidariske ved at oprette deres eget pengeinstitut. På denne måde søgte man, at løse de daglige økonomiske pengesager i fællesskab.

Skriv en kommentar